Reklama
 
Blog | Jan Michálek

Procházka neviditelnou krajinou

To co vidíme z krajiny není víc, než ona příslovečná špička ledovce. Pokud definici krajiny rozšíříme ze sumy geomorfologie a vegetačního krytu o přejemné předivo ekologických, ekonomických, historických a kdo ví jakých dalších vztahů, o jakýsi sociální, biologický a politický kontext, shledáme, že našim očím zůstává skryto mnoho z vlastní podstaty krajiny. Jsme diváky v loutkovém divadle, vnímáme estetiku, vidíme pimprlata, nevidíme však nitky a ruce, které za ně tahají, neznáme scénář.

Každý hektar, každý metr čtvereční má nesčetné množství vrstev, nesčetné množství neviditelných krajin. Jak vypadal včera, před sto lety, před příchodem člověka, jak bude vypadat za deset let. Vrátím-li se ke svému přirovnání k loutkovému divadlu, na základě znalosti scénáře si můžeme udělat dosti jasnou představu o tom, jak se bude představení vyvíjet (ale ne o tom, s jakými dojmy půjdeme domů). Pokud známe libreto, můžeme stále poměrně přesně předvídat jak se bude příběh vyvíjet, Kašpárek zachrání princeznu, Honza skolí draka a vyžení půl království. I z pouhé znalosti základních principů podobných příběhů můžeme s jistotou předpokládat, že princezna nebude sežrána. Má krajina také nějaký scénář? Jsou nějaké principy jejího příběhu?

Člověk vybavenému znalostmi může stačit pohled na tvary parcel v mapě katastru nemovitostí, aby mohl relativně přesně usuzovat na způsob hospodaření v krajině během posledních generací. Z pohledu na územní plán si můžeme udělat představu o tom, kde se nádory sídelní kaše rozlezou do volné krajiny. Z mapy chráněných území, významných krajinných prvků, případně územních systémů ekologické stability můžeme vyčíst, ve kterých lokalitách zůstane zachován přírodě blízký charakter území.

Jako malé dítě jsem vymyslel způsob předvídání budoucnosti, pokud se posadím do vlaku hned za lokomotivu, můžu předvídat, co uvidí za chvíli z okénka pozorovatel v posledním vagónu. S drobnými rozdíly samozřejmě, přibude aut na přejezdu, výpravčí si sundá čepici, slečna u rybníka si oblékne plavky.. Pravděpodobnost některých změn je pochopitelně rozdílná, některé prvky jsou prakticky neměnné.

Reklama

Odměnou za znalosti Vám může být procházka neviditelnou krajinou, krajinou netušených vazeb, překvapivých souvislostí, krajinou možností, eventualit. Mezi nudným šustěním nezáživných lejster a dobrodružným výletem do budoucnosti je velmi tenká hranice. Koneckonců jsme to my, kdo dává krajině tvar a můžeme se podílet na psaní scénáře. Nedávno proběhlo, téměř nepovšimnuto médii, schvalování plánů územního rozvoje, nejdůležitějšího územně plánovacího dokumentu v rámci celé republiky. V současnosti je možné připomínkovat plány povodí. Je naším právem podílet se na rozhodování o budoucnosti krajiny ve které žijeme. Využijme ho.